Heterokontophyta, divisjon av alger som kjennetegnes ved at de bevegelige stadiene har to ulike flageller; én med to rekker av tubulære hår og én kortere glatt som i noen tilfelle har en lysfølsom fortykkelse nær basis. Den glatte flagellen kan være redusert eller mangle helt, og den lange kan hos noen arter ha en ving i hele flagellens lengderetning (kiselflagellater). Både heterotrofe éncellete, og autotrofe én- og flercellete arter. Heterokontophyta omfatter nå 9 klasser hvorav kiselalger og brunalger er de viktigste.