Hestbøætten, en av de mektigste stormannsætter i Norge i senmiddelalderen, med navn etter hovedgården Hestbø på Finnøy i Ryfylke. Stamfaren Agmund Sigurdsson (død 1320), kong Håkon 5s merkesmann i hirden, var beslektet eller besvogret med kongehuset. Av hans sønner var Finn Agmundsson Rova (ca. 1290–1343), ridder og riksråd 1319, sysselmann i Bergen 1328, i Ryfylke 1340, og Ivar Agmundsson Rova, befalingsmann på Båhus under kong Magnus' mindreårighet, drottsete 1334–35, men sluttet seg til de misfornøyde stormenn og deltok i et opprør mot kong Magnus, som måtte gi etter for nordmennenes krav angående riksstyrets fremtidige ordning. Finn Agmundsson var far til Ogmund Finnsson (ca. 1320–1388), en av de mest innflytelsesrike menn under Håkon 6, drottsete 1366–71 og 1381–87. Slekten døde ut med ham.