Hertzberg, norsk slekt med røtter i den tyske adelsslekten av samme navn, som er kjent siden slutten av 1300-tallet og hadde sitt kjerneområde i Pommern og Schlesien. Til denne hørte bl.a. Ewald Friedrich von Hertzberg (1725–95), som var prøyssisk statsminister under Fredrik den store og ble utnevnt til greve i 1786. Slekten kom til Norge med hans brorsønn (eller fetters sønn) Georg Philip Hertzberg (1777–1843), som var apoteker i Holmestrand fra 1809. Hans sønn, apoteker i Holmestrand og senere bryggeribestyrer i Molde Johan Christian Linde Hertzberg (1816–84) var far til bl.a. professor i statsøkonomi, senere statsråd og riksarkivar Ebbe Carsten Horneman Hertzberg (1847–1912) og skipskaptein Georg Philip Hertzberg (1851–1927); sistnevnte var morfar til skøyteløperen, høyesterettsadvokat Georg Philip Hertzberg Krog (1915–91).