Hertha, ble tidligere holdt for å være en dansk gudinne. Navnet er en mistydning av den germanske gudinnenavnet Nerthus.