Hert(h)a, kvinnenavn, fra tysk, opprinnelig en forvansket form av gudinnenavnet Nerthus i Tacitus' "Germania" (98 e.Kr.). Nerthus svarer språklig til gudenavnet Njord. Litt brukt siden midten av 1800-tallet, med tyngdepunktet på Østlandet. Også skrevet Herta. En kjent tysk navnebærer er forfatteren Hertha Müller (f. 1948), som fikk nobelprisen i litteratur 2009.