Herstedhøje er et kunstig anlagt bakkelandskap og rekreasjonsområde nord for Herstedøster i Albertslund kommuneJylland i Danmark. det høyeste punktet måler 67 meter over havet. Oppbyggingen ble påbegynt i 1968 og består av omkring 3 000 000 m2 byggeavfall som jord, murblokker og betongklosser.