Hersfeld, by i Tyskland, Hessen, 50 km sørøst for Kassel; 30 400 innb. (2007). Kursted med saltholdige kilder. Kjemisk og elektroteknisk industri. Fremstilling av tekstilvarer, maskiner m.m. Vakker Altstadt med bindingsverkhus. Ruiner av en stiftskirke fra 1000-tallet, brent 1761. Hersfeld vokste opp omkring et benediktinerkloster fra 769 og ble by 1184.