Hermokopideprosessen, en prosess i Athen 415 f.Kr. for å påvise «hermeknuserne», dvs. hvem som en natt hadde ødelagt flere Hermes-statuer før den store krigsflåten ble sendt mot Sicilia; de skyldige ble ikke med sikkerhet funnet. Saken gjorde at Alkibiades måtte vende tilbake fra toget, anklaget for å ha tatt del i forbrytelsen. Også taleren Andokides ble fengslet, men gikk fri ved å angi andre.