Hermione, i gresk mytologi datter av kong Menelaos og Helena, gift med Akhillevs' sønn Neoptolemos. Mens de feiret bryllup i Sparta, kom ifølge Odysseen Telemakhos, Odyssevs' sønn, dit og fikk en gjestfri mottagelse. Andre sagn forteller om en feide mellom Orestes og Neoptolemos om Hermione.