Hermann Obrist, sveitsisk brukskunstner og billedhugger. Grunnla 1892 sammen med Berta Ruchet en tekstilskole i Firenze (fra 1894 i München), som fikk stor betydning for den tyske jugendstilen. Frodig formfantasi viste han også i skulpturale fontener og gravmonumenter.