Hermann Muthesius, tysk arkitekt. Var en av grunnleggerne (1907) og hovedfigurene i Deutscher Werkbund som hentet sine forbilder fra The Arts and Crafts Movement. Han oppholdt seg i London 1896–1903, tilknyttet den tyske ambassaden for å studere moderne engelsk arkitektur. Han var særlig opptatt av forholdet mellom kunstner og industriproduksjon på den ene siden og dets påvirkning på den nasjonale økonomien på den andre. Hans ideer var grunnleggende for dannelsen av den norske Foreningen Brukskunst i 1918.