Hermann Müller, tysk politiker (sosialdemokrat). Medlem av riksdagen 1916–18, fra juni 1919 utenriksminister. Medunderskrev fredstraktaten i Versailles; ble etter Kappkuppet rikskansler mars 1920, men måtte gå av etter valgene juni samme år. Etter venstrepartienes valgseier 1928 rikskansler i et koalisjonsministerium, som satt med makten til 1930.