Hermann Jónasson, islandsk politiker (Fremskrittspartiet). Cand.jur., studerte politi- og kriminalspørsmål i flere nordiske land, politimester i Reykjavík 1928–34, høyesterettsadvokat 1945. I 1934 fikk han sete i Alltinget og ble samme år statsminister. Denne stilling beholdt han til 1942, fra 1939 som sjef for en nasjonal samlingsregjering, og kom dermed til å spille en avgjørende rolle i islandsk politikk i de økonomiske og politiske kriseårene omkring utbruddet av den annen verdenskrig, bl.a. ved den britiske okkupasjon av Island 1940. Etter å ha vært landbruksminister 1950–53, ble han på nytt statsminister 1956–58. Han var Fremskrittspartiets formann 1944–62. I 1967 gikk han ut av Alltinget.