Hermann Ernst Freund, dansk billedhugger av tysk familie, kom 1803 til København. Elev ved Kunstakademiet 1805–17, arbeidet 1818–27 som Thorvaldsens medhjelper i Roma og fikk bestilling på skulpturer til Christiansborg; en Lukas-statue (1823) ble oppstilt i slottskirken. En konkurranse 1821 om kunstverk med emner fra nordisk gudelære førte Freund inn på en motivkrets som inspirerte ham til hans ypperste arbeid, statuetten av Loke (Kunstmuseet, København), en personlig og fantasifull tolkning av ondskapen, bygd på Adam Oehlenschlägers skildring i Nordens guder. Sterkt preget av antikken er derimot hans Odin (1822 og 1825–26), det seirende konkurranserelieff Mimer og Balder rådspør nornene og den stort anlagte Ragnarokfrise, modellert 1825–26, som gikk tapt ved Christiansborgs brann 1884. I 1828 kom Freund tilbake til København og ble året etter professor ved akademiet. De følgende år utførte han en rekke gravmonumenter, gjerne i form av greske steler med innfelte relieffer. Hans portrettbyster forener inntrengende karakteristikk med monumental holdning.