Hermann Bondi, østerriksk-britisk matematiker, fysiker og astronom, professor ved London University 1954, særlig kjent for sm.m. Fred Hoyle og Thomas Gold å ha utviklet steady-state-teorien om universets opprinnelse. Han har også utført viktige undersøkelser vedrørende stjernenes indre struktur, relativitetsteori og gravitasjonsbølger og har bl.a. utgitt bøkene Cosmology (1952), Relativity and Common Sense (1962, norsk utg. 1966: Relativitet og sunn fornuft) og Assumption and Myth in Physical Theory (1967).