Herman Norrman, svensk maler; elev av bl.a. Carl Larsson, arbeidet som dekoratør i New York 1887–91 og studerte så i Paris. Etter hjemkomsten til Sverige 1891 malte han portretter og landskaper, særlig varmt tonte solnedgangsmotiver, i en kraftig, pastos stil.