Herman Hertzberger, nederlandsk arkitekt. Tidlig influert av den noe eldre Aldo van Eyck gjennom avantgardegruppen Forum. Som van Eyck regnes Hertzberger som strukturalist, men hans arkitektur betoner i sterkere grad den indre organiseringen av rommene enn den ytre formen. Han kombinerer sitt syn på arkitektur med tro på brukerdeltagelse, tydelig allerede i kontorbygningen Centraal-Beheer i Apeldoorn (1968–72).