Herjulfsnes, tidligere navn på det nåværende Ikigait på den sørlige del av Grønlands vestkyst ved Nanortalik. Ifølge den islandske Landnámabók skal Herjulv (Herjólfr) Bårdsson ha bodd her. I middelalderen var det kirkested her. Danske arkeologer undersøkte 1921 ruinene av den middelalderske steinkirken og kirkegården, hvor man fant en rekke graver som var ualminnelig godt bevart på grunn av telen. Likene var lagt fullt påkledd i trekister. De bevarte tekstiler gir et meget viktig bidrag til middelalderens drakthistorie. Gravene tilhører utvilsomt folk fra de norske bygder på Grønland; de fleste er anlagt på 1200-tallet, men funnene viser at forbindelsen med Norge varte til midten av 1400-tallet.