Herbjørn, mannsnavn, dannet av norrønt herr, 'hær', og dyrenavnet 'bjørn'. Navnedag 14. januar.