Herbert av Cherbury, lord, var en engelsk filosof, historiker, dikter og diplomat. Han var grunnlegger av den engelske deisme, en såkalt natur- eller fornuftsreligion grunnet på tanken om medfødte ideer eller instinkter. Han skrev blant annet De veritate (1624). Hans lære om medfødte religiøse ideer ble skarpt kritisert av John Locke.