Herbert Stanley Morrison, britisk politiker (Labour). Han var 1934–40 leder av Londons bystyre, satt i Underhuset 1923–24, 1929–31 og 1935–50, transportminister 1929–31, forsyningsminister mai–oktober 1940 og innenriksminister 1940–45, fra 1942 medlem av krigskabinettet. Etter valgene juli 1945 ble Morrison Lord President of the Council og fikk til oppgave å samordne regjeringens innenrikspolitikk. Han ble siden leder av Underhuset; 1950–51 utenriksminister. I 1955 ble han slått av Hugh Gaitskell ved valget til partiformann, gikk av som viseformann, og da han 1959 ble adlet, trakk han seg ut av aktiv politikk.