Herakles' søyler, i oldtiden navn på de to forberg nord og sør for Gibraltarstredet (i nord Calpe, i sør Abyle) etter sagnet reist av Herakles, da han drog vestover for å hente kjempen Geryonevs' okser. For grekerne stod Herakles' søyler som grensen for det farbare hav.