Herakleia ved Latmos, nåv. Bes Parmak i sørvest-Tyrkia, ved foten av fjellet Latmos. Bymuren fra ca. 300 f.Kr. er et av de best bevarte eksemplene på hellenistisk befestningskunst.