Heracleum, planteslekt i skjermplantefamilien, se bjørnekjeks.