Heptarki, (av hepta og -arki), betyr styre av sju personer eller riker. Begrepet har blitt brukt om de sju angelsaksiske småriker i England; Northumbria, Wessex, Kent, East Anglia, Essex, Sussex og Mercia i perioden 600–827. Nyere forskning har vist at antallet riker endret seg i perioden, og begrepet er ikke i bruk i akademisk sammenheng i dag. Teorien om de syv angelsaksiske smårikene er tilskrevet den anglonormanniske historikeren Henry av Huntingdon (1088 – 1154) .