Henry Somerset Raglan, britisk offiser. Utmerket seg under Napoleonskrigene i Portugal (Badajoz) og ved Waterloo, hvor han mistet høyre arm. Fikk 1854 overkommandoen over den britiske armé på Krim og la grunnlaget for seirene ved Inkerman og Alma, men var også ansvarlig for Den lette brigades katastrofale angrep ved Balaklava. Han døde av kolera under beleiringen av Sevastopol.