Henry Saint John Bolingbroke, britisk politiker og forfatter. Medlem av Parlamentet fra 1701, 1704 krigsminister under Marlborough, 1710 utenriksminister i et nytt toryministerium. Han fikk Marlborough til å holde seg uvirksom, mens han selv drev fredsforhandlinger med Ludvig 14. Ved brudd på alle avtaler lot Bolingbroke forbundsfellene i stikken og sluttet fred med Frankrike i Utrecht i 1713, og avsluttet dermed den spanske arvefølgekrig meget fordelaktig for Storbritannia. Dronning Anna gjorde ham nå til viscount. 1714 ble han førsteminister; men da han etter dronningens død innlot seg i underhandlinger med pretendenten Jakob, ble han anklaget for høyforræderi og måtte flykte til Frankrike. Vendte senere tilbake. I sitt forfatterskap gjorde Bolingbroke seg til talsmann for idealer som hans egen jakt etter høye embeter hadde motsagt, f.eks. i Reflections on Exile (1716) og The Idea of a Patriot King (1738).