Henry Notaker, norsk journalist, cand.philol. fra Universitetet i Oslo med norsk hovedfag. Journalist i Aftenposten 1967–68, redaksjonssekretær i Vår kirke 1968–70; ansatt i NRK 1970-2004, som programsekretær 1971–76, utenrikskorrespondent i Paris 1976–79 og på ny programsekretær fra 1979. Han har utgitt en rekke bøker om politiske og gastronomiske emner, bl.a. Revolusjon i Portugal (1975), Cæsars barnebarn (1982), Gastronomi – til bords med historien (1986, bakgrunn for fjernsynsserie 2004), Ganens makt (1993), Til bords med Ibsen (1994), Appetittleksikon(1997) samt lærebøker i historie, religion og samfunnskunnskap.