Henry John Newbolt, britisk lyriker; skrev patriotiske dikt om England og engelskmennene, som Admirals All (1897), Songs of the Sea (1904) og St. George's Day (1918). Han ble 1923 offentlig sjøkrigshistoriker. My World as in My Time (1932) er selvbiografisk.