Henry John Kaiser, amerikansk industrimann. Startet som entreprenør ved veianlegg og baserte virksomheten på arbeidsbesparende maskiner og transportmidler. Ledet senere arbeidet med Hoover Dam, Bonneville Dam og Grand Coulee Dam. Under den annen verdenskrig seriefremstilte han lasteskip. Etablerte 1945 bilprodusenten Kaiser-Frazer Corp. sammen med Joe Frazer.