Henry Hardinge, britisk offiser. Utmerket seg i Napoleonskrigene, særlig i Portugal 1808–15. Medlem av parlamentet 1820–44. Som visekonge av India 1844–48 slo han ned det første sikhopprør med stor brutalitet. Under Krimkrigen var han øverstkommanderende for den britiske hær (1852–56).