Henry George Wakelyn Smith, britisk offiser. Utmerket seg i en rekke kriger, bl.a. i Spania, USA og ved Waterloo. Gjorde tjeneste i Kappkolonien i Sør-Afrika fra 1828, deltok i krigen mot xhosa-folket (1834–36) og kom etter noen år i India tilbake som guvernør for Kappkolonien i 1847. Under hans ledelse ble det britiske området utvidet i hard strid med boerne og den afrikanske lokalbefolkningen, og i 1852 ble Smith hjemkalt.