Henry Eugène Philippe Louis d'Orléans Aumale, sønn av kong Ludvig Filip. Bodde 1848–71 i London. Tok opp militære og historiske studier, utgav bl.a. Lettre sur l'histoire de France (1861), Les institutions militaires de la France (1867) og Histoire des princes de Condé (7 bd., 1863–96). 1871 medlem av nasjonalforsamlingen og av Det franske akademi. 1879 utnevnt til generalinspektør for hæren. Da de radikale kom til makten 1886, ble Aumale forvist som etterkommer av en tidligere regentfamilie. Han skjenket slottet Chantilly, med sine kunstskatter, til Det franske akademi; fikk 1889 vende tilbake.