Henry Bordeaux, fransk forfatter og kritiker. Romanene hans var i samtiden meget lest. Undertiden kan de bære preg av lettvinthet, men til andre tider eier de et robust dikterisk liv. Bordeaux var en katolsk tradisjonalist med solid klassisk dannelse; det var i særlig grad familielivet som inspirerte ham. Blant hans verker kan nevnes Le Pays natal (1900), Les Roquevillard (1906), Les Yeux qui s'ouvrent (1908) og La Neige sur les pas (1912).