Henrik J. Lisæth, norsk politiker (H), siviløkonom. Formann i Unge Høyre 1965. Formann Bergen Høyre 1977–83, formann Hordaland Høyre 1972–75. Statssekretær samferdselsdepartementet 1965–66, stortingsrepresentant for Bergen 1966–73. Medlem av Bergen bystyre 1964–67 og 1984–91. Medlem av Hordaland fylkesting 1980–83. Varaordfører i Bergen 1984–86, ordfører 1986–88. 1990–2000 adm. direktør ved Chr. Michelsens institutt.