Henrik Glahn, dansk musikkforsker. Ble i 1966 professor ved Københavns Universitet. Glahns vitenskapelige innsats gjelder særlig den lutherske salmesangs historie, blant annet med avhandlingen Melodistudier til den lutherske salmesangs historie fra 1524 til ca. 1600 (1954).