Henrik Dyfverman, svensk teatermann. Fra 1935 instruktør i det svenske radioteater, 1956–68 sjef for TV-teatern. 1969–73, samordningssjef for svensk TV 1 og TV 2. Direktør ved Centrala kansliet, Sveriges Radio, 1973–77. Utgav Dramats teknik (1949).