Henrik Cornell, svensk kunsthistoriker, 1931–57 professor ved Stockholms högskola. Har arbeidet særlig medt svensk middelalderkunst: Sigtuna och Gamla Uppsala (1920), Uppsvenska målarskolor på 1400-talet (1933), italiensk renessanse (maleri, skulptur og arkitektur) og kunstteori. Et grunnleggende arbeid er Biblia pauperum (1925). Han utgav også oversiktsverket Den svenska konstens historia (1944–46), Carl Milles, hans verk (1963), Arkitekturen som konst (1967).