Henrik Christopher Glahn, dansk misjonær og prest, cand.theol. 1761. Virket på Grønland 1763–69, sogneprest i Norge (Hardanger) 1771–79, senere i Danmark. Han var en fremsynt misjonær som bl.a. forsvarte blandede ekteskap. Skrev en rekke arbeider om språk, historie og naturforhold på Grønland.