Henrik Arnold Thaulow Bergh, født i Oslo, norsk jurist, praktiserte fra 1909 som høyesterettsadvokat i Oslo. Thaulow Bergh ble mye brukt som offentlig forsvarer i straffesaker, og var forsvarer for Quisling under straffesaken 1945.