Henrik 4 var konge av England fra 1399 som den første av huset Lancaster. Han var sønnesønn av Edvard 3 og sønn av hertugen av Lancaster, John av Gaunt. Da faren døde gikk hele arven til kronen, men Henrik gjorde opprør med Parlamentets støtte og tvang kong Rikard 2 til å abdisere. Henriks egen regjeringstid var også full av strid med opprørske adelsmenn i Skottland og Wales og med slekten Percy i Northumberland, som bl.a. ble slått i slaget ved Shrewsbury 1403. I striden med lollardene stilte han seg på kirkens side. I Frankrikes indre strider førte han en splitt-og-hersk-politikk. Han ble etterfulgt av sønnen Henrik 5.