Henricus Glareanus, sveitsisk humanist og musikkteoretiker. Anerkjente i sitt hovedverk Dodekachordon (1547) dur- og mollskalaene og gav dem plass i kirketoneartsystemet som henholdsvis jonisk og eolisk toneart. Nær venn av Erasmus fra Rotterdam.