Henri de Bourbon Condé, ble sammen med Anton av Bourbons sønn kong Henrik 3 av Navarra (senere Henrik 4 av Frankrike) kalvinistenes fører. Arbeidet i utlandet for hjelp til hugenottene.