Henri Decaisne, belgisk maler, utførte portretter av berømte samtidige. Han utførte også historiske motiver, blant annet Milton dikterer sine døtre, Det tapte paradis og Belgia kroner sine berømte sønner (Brussel).