Henri-François d' Aguesseau, fransk jurist. Fra 1700 generalprokurør ved Parisparlamentet. Fra 1717 til 1750 var Aguesseau, med flere avbrytelser, kansler og riksseglbevarer. Som tilhenger av den gallikanske kirke motsatte han seg pavebullen Unigenitus.