Henningsværstraumen, havstykke i Lofoten, Nordland, går inn fra Vestfjorden mot nordøst, mellom Vestvågøya og Austvågøya. Den smalner etter hvert og fortsetter mot nord i Gimsøystraumen mellom Gimsøya og Austvågøya. Henningsværstraumen er kjent for sin sterke strøm.