Hendrik van Balen, flamsk figurmaler. Han malte vesentlig mytologiske komposisjoner i lite format med tallrike figurer. Van Balen er kjent som lærer for van Dyck.