Hendrik Leys, belgisk maler og raderer. Han arbeidet særlig med det historiske genremaleri, og banet veien for det nasjonale belgiske maleri, samtidig som han vendte interessen mot de koloristiske problemer.