(Trøim) tettsted og administrasjonssenter i Hemsedal kommune, Buskerud. Betydelig turisttrafikk.