Hemimetabola, fellesnavn for insekter med ufullstendig forvandling, dvs. at de fra egget klekkes som «små voksne» uten å gjennomgå en forpupping som forvandler dem fra larve til voksen. Eksempler på hemimetabole insekter er gresshopper, kakerlakker, teger og lus. Jfr. Holometabola.